ZOP Co. Ltd FORGING PLANT

slajd7 slajd4 slajd11-produkty2 slajd-kontrolajakosci2 slajd-produkcja2 slajd10-kol slajd9 slajd6 slajd-produkcja slajd11-produkty1 slajd-produkcja4 slajd8 slajd11-produkty3

Ogólne Warunki Zakupów i Zamawiania

Poniżej znajdą Państwo obowiązującą wersję Ogólnych Warunków Zakupów i Zamawiania stosowanych w Zakładzie Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. Są one również przywoływane w naszych zapytaniach ofertowych, zamówieniach zakupu i zmowach

Wymagania Jakościowe dla Dostawców

Klienci Zakładu Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. wymagają zapewnienia bezpieczeństwa i jakości wyrobów na najwyższym poziomie, co czyni koniecznym zdecydowane i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością. Dlatego od Dostawców wyrobów i usług wymaga się takiego systemu jakości, który spełni poniższe wymagania jakościowe

New issue of requirements for suppliers

We kindly inform that since 12-03-2019 are available a new issue of Quality Requirements for Suppliers (Isuue 05) mentioned in our Purchase Orders: Current and monitored requirements are available on our...

Read more

International Fairs Aluminium 2018

We are inviting to our stand at International Fairs Aluminium 2018 taking place from 09 to 11 October 2018 in Dusseldorf, Germany. During the fairs we will present our forgings made from...

Read more

Warsaw Industry Week 2016

We are inviting to our stand on Warsaw Industry Week 2016 International Fairs which will be held on 7 - 9 November in Warsaw, Poland. During the fairs we will present...

Read more

ZKP Forging Workshop – Świdnik 11.10.2016

We would like to invite you to a Polish Forging Association Seminar which will take place in Świdnik on 11th October 2016. The Association brings together individuals and companies from...

Read more

AS/EN 9100 quality system recertification

We have just undergone the process of our quality system recertification complying with AS/EN 9100 standard. Audit has been performed by Bureau Veritas. Moreover, we have extended the certificate scope...

Read more

Proudly Celebrating 15 Years Serving the Industry in 2015

  Since 2000, ZOP Co. Ltd Forging Plant has been dedicated to providing quality and reliability at a fair price. We pride ourselves on being a company strongly focused on customer service...

Read more

Bureau Vertitas ZOP

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich 2014-2020

dotacje unijne