ZOP Co. Ltd FORGING PLANT

 • slajd8
 • slajd11-produkty2
 • slajd-produkcja3
 • slajd6
 • slider2a-beznapisow
 • slajd-produkcja
 • slajd10-kol
 • slajd-kontrolajakosci
 • slajd11-produkty
 • slajd11-produkty3
 • slajd-produkcja2
 • slajd4
 • slajd9

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020:

ZAKŁAD OBRÓBKI PLASTYCZNEJ SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA: 1 BADANIA I INNOWACJE, DZIAŁANIE 1.3 INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH.

TYTUŁ PROJEKTU: „Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej w zakresie badań nieniszczących NDT"

KONKURS NR RPLU.01.03.00-06-0003/17
WARTOŚĆ PROJEKTU 856 080,00 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE 332 500,00 PLN
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU 10-10-2017
DATA ZAKOŃCZENIA PROJEKTU 31-12-2018

Celem projektu jest wdrożenie badań nieniszczących magnetyczno-proszkowych MPI i fluorescencyjnych FPI wyrobów poprzez zakup urządzeń laboratoryjnych i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. 


 Zapytanie ofertowe nr  1/2018/NDT z dnia 25-01-2018 na dostawę nowej linii do badań nieniszczących fluorescencyjnych FPI 

 Dostawa realizowana w ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej w zakresie badań nieniszczących NDT”

Nr projektu RPLU.01.03.00-06-0003/17-00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.3 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej linii do badań nieniszczących fluorescencyjnych FPI wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem dla użytkowników, oraz niezbędnego wyposażenia dodatkowego do uruchomienia linii. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia oraz więcej informacji na temat prowadzonego postępowania dostępny jest pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1083990

Termin składania ofert: Kompletne oferty należy składać do dnia: 26-02-2018 (godzina 12:00:00).

Status postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte, wybrany dostawca na podstawie złożonej najkorzystniejszej oferty.


Zapytanie ofertowe nr  1/2017/NDT z dnia 13-10-2017 na dostawę nowego defektoskopu do badań nieniszczących magnetyczno-proszkowych MPI

Dostawa realizowana w ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej w zakresie badań nieniszczących NDT”

Nr projektu RPLU.01.03.00-06-0003/17-00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.3 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego defektoskopu badań nieniszczących magnetyczno-proszkowych MPI wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem dla użytkowników, oraz niezbędnego do uruchomienia wyposażenia dodatkowego. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia oraz więcej informacji na temat prowadzonego postępowania dostępny jest pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1061076

Termin składania ofert: Kompletne oferty należy składać do dnia: 03-11-2017 (godzina 12:00:00).

Status postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte, wybrany dostawca na podstawie złożonej najkorzystniejszej oferty. 

dotacje unijne

Bureau Vertitas ZOP