ZOP Co. Ltd FORGING PLANT

 • slider2a-beznapisow
 • slajd10-kol
 • slajd6
 • slajd8
 • slajd-kontrolajakosci
 • slajd9
 • slajd11-produkty2
 • slajd11-produkty3
 • slajd11-produkty
 • slajd-produkcja3
 • slajd-produkcja
 • slajd-produkcja2
 • slajd4

OBECNIE REALIZOWANE PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020:dotacje unijne

ZAKŁAD OBRÓBKI PLASTYCZNEJ SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, DZIAŁANIE 3.7 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MŚP

TYTUŁ PROJEKTU: „Wzrost konkurencyjności Zakładu Obróbki Plastycznej spółka z o.o. poprzez  wprowadzenie nowych i ulepszonych wyrobów na bazie odkuwek ze stopów metali nieżelaznych i specjalnych gatunków stali do zastosowań w lotnictwie i energetyce"

KONKURS NR RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/19
WARTOŚĆ PROJEKTU 1 956 056,70 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE 1 113 203,00 PLN
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU 03-03-2020
DATA ZAKOŃCZENIA PROJEKTU 31-12-2023

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności, poniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań. Wzrost innowacji zostanie zapewniony poprzez wsparcie inwestycyjne przeznaczone do zakupu środków trwałych przeznaczonych do celów projektowych i produkcyjnych.

Realizowane postępowania w ramach projektu (obecnie wszystkie zakończone):

Zapytanie ofertowe nr 5/2022 z dnia 04-03-2022 na dostawę nowych stanowisk do programowania CAM

Postępowanie realizowana w ramach projektu pt. „Wzrost konkurencyjności Zakładu Obróbki Plastycznej spółka z o.o. poprzez  wprowadzenie nowych i ulepszonych wyrobów na bazie odkuwek ze stopów metali nieżelaznych i specjalnych gatunków stali do zastosowań w lotnictwie i energetyce”

Nr projektu RPLU.03.07.00-06-0036/20

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych stanowisk do programowania CAM niezbędnych do wykonywania programów na obrabiarki CNC, wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem dla użytkowników (gratis, na koszt Dostawcy) oraz niezbędnego wyposażenia dodatkowego do uruchomienia stanowisk.

Termin składania ofert: Kompletne oferty należy składać do dnia: 16-03-2022

Status postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte, wybrany dostawca na podstawie złożonej najkorzystniejszej oferty.

*******************************************************************************************

Zapytanie ofertowe nr 4/2021 z dnia 31-05-2021 na dostawę pieca kuźniczego gazowego z wyposażeniem dodatkowym niezbędnym do uruchomienia

Postępowanie realizowana w ramach projektu pt. „Wzrost konkurencyjności Zakładu Obróbki Plastycznej spółka z o.o. poprzez  wprowadzenie nowych i ulepszonych wyrobów na bazie odkuwek ze stopów metali nieżelaznych i specjalnych gatunków stali do zastosowań w lotnictwie i energetyce”

Nr projektu RPLU.03.07.00-06-0036/20

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego pieca grzewczego kuźniczego gazowego do nagrzewu materiałów wsadowych do kucia wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem dla użytkowników (gratis, na koszt Dostawcy) oraz niezbędnego wyposażenia dodatkowego do uruchomienia pieca.

Termin składania ofert: Kompletne oferty należy składać do dnia: 14-06-2021

Status postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte, wybrany dostawca na podstawie złożonej najkorzystniejszej oferty.

*******************************************************************************************

 Zapytanie ofertowe nr 3/2020 z dnia 18-02-2020 na zakup stanowiska do pomiarów zarysu kształtu (konturograf)

 Postępowanie realizowana w ramach projektu pt. „Wzrost konkurencyjności Zakładu Obróbki Plastycznej spółka z o.o. poprzez  wprowadzenie nowych i ulepszonych wyrobów na bazie odkuwek ze stopów metali nieżelaznych i specjalnych gatunków stali do zastosowań w lotnictwie i energetyce”

Nr projektu RPLU.03.07.00-06-0036/20

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego stanowiska do wykonywania pomiarów zarysu kształty tzw. konturografu wraz z instalacją, uruchomieniem oraz niezbędnego wyposażenia dodatkowego do uruchomienia stanowiska.

Termin składania ofert: Kompletne oferty należy składać do dnia: 28-02-2020

Status postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte, wybrany dostawca na podstawie złożonej najkorzystniejszej oferty.


dotacje unijne

ZOP-INVEST SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA: 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, DZIAŁANIE 5.1 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW

TYTUŁ PROJEKTU: „Poprawa efektywności energetycznej nawy północnej budynku B4A przy ul. Kuźniczej 13 w Świdniku"

KONKURS NR RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/19
WARTOŚĆ PROJEKTU 1 144 728,99 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE 499 950,57 PLN
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU 01-01-2020
DATA ZAKOŃCZENIA PROJEKTU 31-12-2022

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i obejmuje kompleksową termomodernizację obiektu budowlanego firmy. Główne założenia projektu dotyczą realizacji prac obejmujących zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz usprawnienia w zakresie: wykonania węzła cieplnego wymiennikowego jednofunkcyjnego tylko na potrzeby systemu ogrzewania hali objętej audytem, modernizacji instalacji ogrzewania z grzejnikami, modernizacji instalacji ogrzewania z nagrzewnicami wodnymi, docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia dachu, wymiany bram, wymiany okien, likwidacji pasa górnego okien i wykonanie w ich miejscu ściany z izolacyjnych płyt warstwowych oraz wymiany pasmowego świetlika dachowego.

Realizowane postępowania w ramach projektu (obecnie wszystkie zakończone):

Zapytanie ofertowe z dnia 22-04-2021 na wykonanie termomodernizacji hali nawy północnej budynku B4A przy ul. Kuźniczej 13 w Świdniku

 Postępowanie realizowana w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej nawy północnej budynku B4A przy ul. Kuźniczej 13 w Świdniku”

Nr projektu RPLU.05.01.00-06-0056/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji nawy północnej w hali B4A w Świdniku przy ul. Kuźniczej 13

Termin składania ofert: Kompletne oferty należy składać do dnia: 12-05-2021

Status postępowania: postępowanie rozstrzygnięte, wybrany dostawca na podstawie złożonej najkorzystniejszej oferty.

*******************************************************************************************

Zapytanie ofertowe z dnia 29-07-2020 na wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

 Postępowanie realizowana w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej nawy północnej budynku B4A przy ul. Kuźniczej 13 w Świdniku”

Nr projektu RPLU.05.01.00-06-0056/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) hali B4A/4 w Świdniku przy ul. Kuźniczej 13

Termin składania ofert: Kompletne oferty należy składać do dnia: 14-08-2020

Status postępowania: postępowanie rozstrzygnięte, wybrany dostawca na podstawie złożonej najkorzystniejszej oferty.


dotacje unijne

ZAKŁAD OBRÓBKI PLASTYCZNEJ SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, DZIAŁANIE 3.7 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MŚP

TYTUŁ PROJEKTU: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19"

KONKURS NR RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20
WARTOŚĆ PROJEKTU 133 135,92 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE 133 135,92 PLN
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU 01-08-2020
DATA ZAKOŃCZENIA PROJEKTU 31-10-2020

Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, które znalazło się w sytuacji nagłego niedoboru w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.


dotacje unijne

ZAKŁAD OBRÓBKI PLASTYCZNEJ SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, DZIAŁANIE 3.5 BON NA DORADZTWO

TYTUŁ PROJEKTU: „Wzrost efektywności zarządzania przedsiębiorstwem Zakład Obróbki Plastycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez skorzystanie ze specjalistycznych usług doradczych"

KONKURS NR RPLU.03.05.00-IP.01-06-001/19
WARTOŚĆ PROJEKTU 228 780,00 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE 148 800,00 PLN
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU 01-06-2020
DATA ZAKOŃCZENIA PROJEKTU 31-12-2020

Celem projektu jest zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie wzmocnienia procesów sprzedaży, wprowadzenia systemów informatycznych w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT w zakresie monitorowania wdrażania technologii, realizacji umowy oraz innych aspektów pomocy powdrożeniowej.

Realizowane postępowania w ramach projektu (obecnie wszystkie zakończone):

Zapytanie ofertowe z dnia 15-06-2020 na specjalistyczne usługi doradcze

 Postępowanie realizowana w ramach projektu pt. „Wzrost efektywności zarządzania przedsiębiorstwem Zakład Obróbki Plastycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez skorzystanie ze specjalistycznych usług doradczych”

Nr projektu RPLU.03.05.00-06-0004/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 „Bon na doradztwo”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są specjalistyczne usługi doradcze w zakresie wprowadzania systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT, wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych, oraz optymalizacji kosztów i procesów, monitorowania wdrażania technologii, oraz innych aspektów pomocy powdrożeniowej.

Termin składania ofert: Kompletne oferty należy składać do dnia: 23-06-2020

Status postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte, wybrany dostawca na podstawie złożonej najkorzystniejszej oferty.


dotacje unijne ZAKŁAD OBRÓBKI PLASTYCZNEJ SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA: 1 BADANIA I INNOWACJE, DZIAŁANIE 1.3 INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH

TYTUŁ PROJEKTU: „Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej w zakresie badań nieniszczących NDT"

KONKURS NR RPLU.01.03.00-IP.01-06-001/17
WARTOŚĆ PROJEKTU 856 080,00 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE 332 500,00 PLN
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU 10-10-2017
DATA ZAKOŃCZENIA PROJEKTU 31-12-2018

Celem projektu jest wdrożenie badań nieniszczących magnetyczno-proszkowych MPI i fluorescencyjnych FPI wyrobów poprzez zakup urządzeń laboratoryjnych i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Realizowane postępowania w ramach projektu (obecnie wszystkie zakończone):

Zapytanie ofertowe nr  1/2018/NDT z dnia 25-01-2018 na dostawę nowej linii do badań nieniszczących fluorescencyjnych FPI

 Dostawa realizowana w ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej w zakresie badań nieniszczących NDT”

Nr projektu RPLU.01.03.00-06-0003/17-00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.3 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej linii do badań nieniszczących fluorescencyjnych FPI wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem dla użytkowników, oraz niezbędnego wyposażenia dodatkowego do uruchomienia linii.

Termin składania ofert: Kompletne oferty należy składać do dnia: 26-02-2018

Status postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte, wybrany dostawca na podstawie złożonej najkorzystniejszej oferty.

 *******************************************************************************************

Zapytanie ofertowe nr  1/2017/NDT z dnia 13-10-2017 na dostawę nowego defektoskopu do badań NDT magnetyczno-proszkowych MPI

Dostawa realizowana w ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej w zakresie badań nieniszczących NDT”

Nr projektu RPLU.01.03.00-06-0003/17-00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.3 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego defektoskopu badań nieniszczących magnetyczno-proszkowych MPI wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem dla użytkowników, oraz niezbędnego do uruchomienia wyposażenia dodatkowego.

Termin składania ofert: Kompletne oferty należy składać do dnia: 03-11-2017

Status postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte, wybrany dostawca na podstawie złożonej najkorzystniejszej oferty. 

dotacje unijne

Bureau Vertitas ZOP

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich 2014-2020

dotacje unijne