Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o.

 • slajd-kontrolajakosci2
 • slajd-kontrolajakosci3
 • slajd-kontrolajakosci

Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową obsługą Klientów w zakresie projektowania, produkcji i obróbki mechanicznej odkuwek dla lotnictwa, energetyki oraz innych gałęzi przemysłu.

Nadrzędnym celem firmy jest spełnienie wymagań i oczekiwań Klientów oraz zwiększenie ich zadowolenia. Polityka Jakości realizowana jest poprzez:

 • określenie wymagań stron zainteresowanych i ich spełnianie,
 • zarządzanie ryzykiem i szansami,
 • skuteczne wdrażanie nowych wyrobów do produkcji,
 • zagwarantowanie stabilnej jakości i terminowości dostaw wyrobów,
 • nadzorowanie procesu realizacji i pomiar zgodności wyrobu,
 • podnoszenie kwalifikacji personelu,
 • unowocześnianie parku maszynowego i sprzętu pomiarowego pod kątem spełnienia wymagań Klienta,
 • systematyczną analizę rezultatów prowadzonej działalności podczas Przeglądów Zarządzania i podejmowanie działań w przypadku zagrożenia lub nie osiągnięcia zaplanowanych wyników.

Miarą realizacji Polityki Jakości jest zadowolenie naszych Klientów.

W imieniu całej załogi i własnym zobowiązuję się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami norm: ISO 9001:2015, EN 9100:2016, AS 9100 rev. D. Niniejsza Polityka Jakości obowiązuje wszystkich pracowników Zakładu Obróbki Plastycznej Sp. z o.o.

Krzysztof Drozdowski

Prezes Zarządu

Bureau Vertitas ZOP

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich 2014-2020

dotacje unijne