ZOP Co. LTD FORGING PLANT

we offer the highest quality open and die forgings

Wraz z początkiem października 2022 w ramach grupy naszych inżynierów utworzony został Dział Badawczo-Rozwojowy (B+R). Nasi doświadczeni konstruktorzy, metalurdzy i technolodzy będą prowadzili prace projektowe nad nowymi lub udoskonalonymi wyrobami.

Inicjowanie działań w zakresie wprowadzania innowacji produktowych oraz technologicznych ma na celu dywersyfikację i rozwój obecnego portfolio produkcyjnego naszej firmy.

Równolegle z reorganizacją oraz inwestycjami w nowe maszyny i urządzenia zakończono również prace związane z remontem nawy matrycowni, w której realizowane będą dalsze procesy obróbcze na bazie naszych odkuwek dla lotnictwa, energetyki i przemysłu zbrojeniowego.

hala dzialu badawczo-rozwojowego ZOP