Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o.

 • slajd11-produkty3
 • slajd11-produkty
 • slajd4
 • slajd-produkcja
 • slajd6
 • slajd-produkcja3
 • slajd-kontrolajakosci
 • slajd-produkcja2
 • slajd10-kol
 • slajd11-produkty2
 • slider2a-beznapisow
 • slajd8
 • slajd9

Ogólne Warunki Zakupów i Zamawiania

Poniżej znajdą Państwo obowiązującą wersję Ogólnych Warunków Zakupów i Zamawiania stosowanych w Zakładzie Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. Są one również przywoływane w naszych zapytaniach ofertowych, zamówieniach zakupu i zmowach

Wymagania Jakościowe dla Dostawców

Klienci Zakładu Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. wymagają zapewnienia bezpieczeństwa i jakości wyrobów na najwyższym poziomie, co czyni koniecznym zdecydowane i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością. Dlatego od Dostawców wyrobów i usług wymaga się takiego systemu jakości, który spełni poniższe wymagania jakościowe

Bureau Vertitas ZOP

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich 2014-2020

dotacje unijne