Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o.

oferujemy najwyższej jakości odkuwki matrycowe i swobodnie kute

Jesteśmy kwalifikowanym dostawcą dla wielu firm z różnych gałęzi przemysłu. Spełniamy wysokie wymagania przemysłu lotniczego, czego dowodem jest wdrożony i ciągle doskonalony System Zarządzania Jakością oparty na normach ISO 9001:2015, AS 9100 rev. D i EN 9100:2018 oraz akredytacja NADCAP w zakresie badań nieniszczących NDT. Posiadamy również dopuszczenia Lloyd’s Register, ABS i DNV GL w zakresie wykonawstwa odkuwek dla przemysłu morskiego oraz certyfikaty TUV NORD w zakresie dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE i AD 2000-Merkblatt W0. Zakład posiada również Koncesję MSWiA na wytwarzanie i obrót wyrobami oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

Na wyrobach kutych i częściach w zależności od wymagań klienta wykonujemy następujące badania i pomiary:

  • badania metalograficzne (mikrostruktura, makrostruktura, przebieg kierunku włókien),
  • badania wytrzymałościowe,
  • badania twardości Brinella i Rockwella,
  • badania składu chemicznego,
  • badania NDT nieniszczące: MPI magnetyczno-proszkowe (akredytacja NADCAP), FPI fluorescencyjne i UT ultradźwiękowe,
  • badania przewodności elektrycznej właściwej i ocena jakości przeprowadzonej obróbki cieplnej,
  • pomiary optyczne 3D skanerem GOM,
  • pomiary geometryczne manualne i CMM na 5-cio osiowej maszynie pomiarowej Mitutoyo EURO-C 776,
  • pomiary konturów, gwintów i geometrii powierzchni na konturografie Jenoptik Waveline W 800C,
  • inne w uzgodnieniu z klientem.

 

Zakwalifikowane procesy specjalne takie jak obróbka cieplna stopów aluminium, tytanu i stali oraz badania nieniszczące gwarantują stabilne i zgodne z wymaganiami realizowanie procesów technologicznych. W procesach produkcji wykorzystujemy materiały o najwyższej jakości dostarczane przez starannie kwalifikowanych i nadzorowanych dostawców.