Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o.

 • slajd-kontrolajakosci
 • slajd-kontrolajakosci3
 • slajd-kontrolajakosci2

Jesteśmy kwalifikowanym dostawcą dla wielu firm z różnych gałęzi przemysłu. Spełniamy wysokie wymagania przemysłu lotniczego, czego dowodem jest wdrożony i ciągle doskonalony System Zarządzania Jakością oparty na normach ISO 9001:2015, AS 9100 rev. D i EN 9100:2018 oraz akredytacja NADCAP w zakresie badań nieniszczących NDT i procesów obróbki cieplnej. Posiadamy również dopuszczenia Lloyd’s Register umożliwiające produkcję odkuwek dla przemysłu morskiego oraz certyfikaty TUV NORD w zakresie wymagań dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE i AD 2000-Merkblatt W0. Zakład posiada również Koncesję MSWiA na wytwarzanie i obrót wyrobami oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, oraz certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli WSK w zakresie obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

Na wyrobach kutych i częściach gotowych w zależności od wymagań klienta wykonujemy następujące badania i pomiary:

 • badania metalograficzne (mikrostruktura i makrostruktura, przebieg kierunku włókien),
 • badania wytrzymałościowe,
 • badania twardości metodami Brinella i Rockwella,
 • badania składu chemicznego,
 • badania NDT nieniszczące: MPI magnetyczno-proszkowe (akredytacja NADCAP), FPI fluorescencyjne i UT ultradźwiękowe,
 • badania przewodności elektrycznej właściwej i ocena jakości przeprowadzonej obróbki cieplnej,
 • pomiary geometryczne manualne i CMM na 5-cio osiowej maszynie pomiarowej Mitutoyo EURO-C 776,
 • pomiary konturów, gwintów i geometrii powierzchni na konturografie Jenoptik Waveline W 800C
 • inne w uzgodnieniu z klientem.
Pomiary_odkuwek
Mitutoyo_EURO- C 776
Pomiary_CNC
Maszyna_pomiarowa

Zakwalifikowane procesy specjalne takie jak obróbka cieplna stopów aluminium, tytanu i stali oraz badania nieniszczące gwarantują stabilne i zgodne z wymaganiami realizowanie procesów technologicznych. W procesach produkcji wykorzystujemy materiały o najwyższej jakości dostarczane przez starannie kwalifikowanych i nadzorowanych dostawców.

AS 9100 certificate
AS 9100 certificate
Certyfikat_TUV1-1
Certyfikat_TUV1-1
LR Certificate
LR Certificate
Certyfikat_TUV AD2000-1
Certyfikat_TUV AD2000-1
Military Concesion
Military Concesion
Certyfikat WSK EN
Certyfikat WSK EN
Certyfikat WSK PL
Certyfikat WSK PL
NATO NCAGE
NATO NCAGE

NADCAP NDT
NADCAP HT
Previous Next Play Pause

Bureau Vertitas ZOP

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich 2014-2020

dotacje unijne