Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o.

 • slajd-kontrolajakosci2
 • slajd-kontrolajakosci3
 • slajd-kontrolajakosci

Jesteśmy kwalifikowanym dostawcą dla wielu firm z różnych gałęzi przemysłu. Spełniamy wysokie wymagania przemysłu lotniczego, czego dowodem jest wdrożony i ciągle doskonalony System Zarządzania Jakością oparty na normach ISO 9001:2015, AS 9100 rev. D i EN 9100:2016 oraz aredytacja NADCAP w zakresie badań nieniszczących NDT. Posiadamy również dopuszczenia Lloyd’s Register i DNV GL w zakresie wykonawstwa odkuwek dla przemysłu morskiego.

Na wyrobach kutych i częściach w zależności od wymagań klienta wykonujemy następujące badania i pomiary:

 • badania metalograficzne (mikrostruktura, makrostruktura, przebieg kierunku włókien),
 • badania wytrzymałościowe,
 • badania twardości Brinella i Rockwella,
 • badania składu chemicznego,
 • badania NDT nieniszczące: MPI magnetyczno-proszkowe (akredytacja NADCAP), FPI fluorescencyjne i UT ultradźwiękowe,
 • badania przewodności elektrycznej właściwej i ocena jakości przeprowadzonej obróbki cieplnej,
 • pomiary geometryczne manualne i na maszynie pomiarowej Mitutoyo EURO-C 776,
 • inne w uzgodnieniu z klientem.
Mitutoyo_EURO- C 776
Pomiary_odkuwek
Maszyna_pomiarowa
Pomiary_CNC

Zakwalifikowane procesy specjalne takie jak obróbka cieplna stopów aluminium, tytanu i stali oraz badania nieniszczące gwarantują stabilne i zgodne z wymaganiami realizowanie procesów technologicznych. W procesach produkcji wykorzystujemy materiały o najwyższej jakości dostarczane przez starannie kwalifikowanych i nadzorowanych dostawców.

AS 9100 Certificate
AS 9100 Certificate
LR Certificate
LR Certificate
DNV Certificate
DNV Certificate
NATO NCAGE
NATO NCAGE

NADCAP Certificate
Previous Next Play Pause

Bureau Vertitas ZOP

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich 2014-2020

dotacje unijne