Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o.

  • slajd11-produkty3
  • slajd11-produkty2
  • slajd11-produkty1

Odkuwki ze stopów aluminium

Stosowane procesy kuźnicze: obróbka plastyczna na zimno i na gorąco na prasach śrubowych i młotach.
Materiał: stopy aluminium serii EN AW-2XXX, EN AW-3XXX, EN AW-4XXX, EN AW-5XXX, EN AW-6XXX i EN AW-7XXX
Stan dostawy: utwardzony dyspersyjnie T4, T6, T73 lub wyżarzony

Odkuwki ze stopów miedzi

Stosowane procesy kuźnicze: obróbka plastyczna na zimno i na gorąco na prasach śrubowych i młotach.
Materiał: czysta miedź, miedź chromowa, brązy, mosiądze ołowiowe i aluminiowe
Stan dostawy: surowy, przesycony lub wyżarzony

Odkuwki ze stopów żelaza

Stosowane procesy kuźnicze: obróbka plastyczna na zimno i na gorąco na młotach.
Materiał: stale konstrukcyjne niskostopowe i stopowe, nierdzewne, kwasoodporne, żaroodporne i żarowytrzymałe, narzędziowe oraz specjalne
Stan dostawy: surowy, normalizowany, przesycony lub ulepszony cieplnie

Odkuwki ze stopów tytanu

Stosowane procesy kuźnicze: obróbka plastyczna na gorąco na prasach śrubowych i młotach.
Materiał: stopy tytanu
Stan dostawy: wyżarzony izotermicznie lub dwustopniowo

 

Obróbka mechaniczna odkuwek

Stosowane procesy: frezowanie na obrabiarkach CNC 3 i 5-cio osiowych, toczenie na tokarkach CNC i konwencjonalnych, wiercenie, szlifowanie, itp.
Wykonujemy we własnym zakresie wstępną lub finalną obróbkę mechaniczną produkowanych przez zakład odkuwek oraz wszystkie niezbędne matryce i narzędzia kuźnicze.

Bureau Vertitas ZOP

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich 2014-2020

dotacje unijne