Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o.

 • slajd-produkcja3
 • slajd11-produkty2
 • slider2a-beznapisow
 • slajd10-kol
 • slajd9
 • slajd-kontrolajakosci
 • slajd4
 • slajd6
 • slajd-produkcja2
 • slajd11-produkty3
 • slajd11-produkty
 • slajd-produkcja
 • slajd8

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020:

ZOP-INVEST SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA: 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, DZIAŁANIE 5.1 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW

TYTUŁ PROJEKTU: „Poprawa efektywności energetycznej nawy północnej budynku B4A przy ul. Kuźniczej 13 w Świdniku"

KONKURS NR RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/19
WARTOŚĆ PROJEKTU 1 144 728,99 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE 499 950,57 PLN
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU 01-01-2020
DATA ZAKOŃCZENIA PROJEKTU 31-12-2022

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i obejmuje kompleksową termomodernizację obiektu budowlanego firmy. Główne założenia projektu dotyczą realizacji prac obejmujących zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz usprawnienia w zakresie: wykonania węzła cieplnego wymiennikowego jednofunkcyjnego tylko na potrzeby systemu ogrzewania hali objętej audytem, modernizacji instalacji ogrzewania z grzejnikami, modernizacji instalacji ogrzewania z nagrzewnicami wodnymi, docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia dachu, wymiany bram, wymiany okien, likwidacji pasa górnego okien i wykonanie w ich miejscu ściany z izolacyjnych płyt warstwowych oraz wymiany pasmowego świetlika dachowego.

Realizowane postępowania w ramach projektu:

 Zapytanie ofertowe z dnia 29-07-2020 na wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

 Postępowanie realizowana w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej nawy północnej budynku B4A przy ul. Kuźniczej 13 w Świdniku”

Nr projektu RPLU.05.01.00-06-0056/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) hali B4A/4 w Świdniku przy ul. Kuźniczej 13

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1256183

Termin składania ofert: Kompletne oferty należy składać do dnia: 14-08-2020.

Status postępowania: w trakcie zbierania ofert.


ZAKŁAD OBRÓBKI PLASTYCZNEJ SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, DZIAŁANIE 3.5 BON NA DORADZTWO

TYTUŁ PROJEKTU: „Wzrost efektywności zarządzania przedsiębiorstwem Zakład Obróbki Plastycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez skorzystanie ze specjalistycznych usług doradczych"

KONKURS NR RPLU.03.05.00-IP.01-06-001/19
WARTOŚĆ PROJEKTU 228 780,00 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE 148 800,00 PLN
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU 01-06-2020
DATA ZAKOŃCZENIA PROJEKTU 31-12-2020

Celem projektu jest zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie wzmocnienia procesów sprzedaży, wprowadzenia systemów informatycznych w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT w zakresie monitorowania wdrażania technologii, realizacji umowy oraz innych aspektów pomocy powdrożeniowej.

Realizowane postępowania w ramach projektu (wszystkie zakończone):

 Zapytanie ofertowe z dnia 15-06-2020 na specjalistyczne usługi doradcze

 Postępowanie realizowana w ramach projektu pt. „Wzrost efektywności zarządzania przedsiębiorstwem Zakład Obróbki Plastycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez skorzystanie ze specjalistycznych usług doradczych”

Nr projektu RPLU.03.05.00-06-0004/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 „Bon na doradztwo”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia specjalistyczne usługi doradcze w zakresie wprowadzania systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT, wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych, oraz optymalizacji kosztów i procesów, monitorowania wdrażania technologii, oraz innych aspektów pomocy powdrożeniowej. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia oraz więcej informacji na temat prowadzonego postępowania dostępny jest pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1249828

Termin składania ofert: Kompletne oferty należy składać do dnia: 23-06-2020.

Status postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte, wybrany dostawca na podstawie złożonej najkorzystniejszej oferty.


 ZAKŁAD OBRÓBKI PLASTYCZNEJ SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA: 1 BADANIA I INNOWACJE, DZIAŁANIE 1.3 INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH

TYTUŁ PROJEKTU: „Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej w zakresie badań nieniszczących NDT"

KONKURS NR RPLU.01.03.00-IP.01-06-001/17
WARTOŚĆ PROJEKTU 856 080,00 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE 332 500,00 PLN
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU 10-10-2017
DATA ZAKOŃCZENIA PROJEKTU 31-12-2018

Celem projektu jest wdrożenie badań nieniszczących magnetyczno-proszkowych MPI i fluorescencyjnych FPI wyrobów poprzez zakup urządzeń laboratoryjnych i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Realizowane postępowania w ramach projektu (wszystkie zakończone):

 Zapytanie ofertowe nr  1/2018/NDT z dnia 25-01-2018 na dostawę nowej linii do badań nieniszczących fluorescencyjnych FPI 

 Dostawa realizowana w ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej w zakresie badań nieniszczących NDT”

Nr projektu RPLU.01.03.00-06-0003/17-00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.3 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej linii do badań nieniszczących fluorescencyjnych FPI wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem dla użytkowników, oraz niezbędnego wyposażenia dodatkowego do uruchomienia linii. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia oraz więcej informacji na temat prowadzonego postępowania dostępny jest pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1083990

Termin składania ofert: Kompletne oferty należy składać do dnia: 26-02-2018 (godzina 12:00:00).

Status postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte, wybrany dostawca na podstawie złożonej najkorzystniejszej oferty.

 *******************************************************************************************

 Zapytanie ofertowe nr  1/2017/NDT z dnia 13-10-2017 na dostawę nowego defektoskopu do badań nieniszczących magnetyczno-proszkowych MPI

Dostawa realizowana w ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej w zakresie badań nieniszczących NDT”

Nr projektu RPLU.01.03.00-06-0003/17-00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.3 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego defektoskopu badań nieniszczących magnetyczno-proszkowych MPI wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem dla użytkowników, oraz niezbędnego do uruchomienia wyposażenia dodatkowego. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia oraz więcej informacji na temat prowadzonego postępowania dostępny jest pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1061076

Termin składania ofert: Kompletne oferty należy składać do dnia: 03-11-2017 (godzina 12:00:00).

Status postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte, wybrany dostawca na podstawie złożonej najkorzystniejszej oferty. 

dotacje unijne

Bureau Vertitas ZOP