Zapytanie ofertowe nr 8/2023 z dnia 04-09-2023 na wykonanie usługi doradczej w zakresie przeprowadzenia audytu technologicznego i opracowania mapy drogowej transformacji do Przemysłu 4.0

Postępowanie realizowane w ramach projektu pt. "Wzrost konkurencyjności Zakładu Obróbki Plastycznej Spółka z o.o. przez wprowadzenie automatyzacji procesów kuźniczych i obróbczych"

Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej lata 2021-2027

Działanie 1.2: Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznych usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego oraz opracowaniem mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów. Szczegółowa dokumentacja w zakresie niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w załącznikach możliwych do pobrania poniżej.

Termin składania ofert: Kompletne oferty należy składać do dnia: 18-09-2023

Status postępowania: Postępowanie w trakcie procedowania.

Dokumenty do pobrania: