Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o.

oferujemy najwyższej jakości odkuwki matrycowe i swobodnie kute

Świętujemy 15-lecie utworzenia zakładu

Świętujemy 15-lecie utworzenia zakładu

Zakład Obróbki Plastycznej utworzony został 1 kwietnia 2000 roku na bazie wydziału Kuźni W-300 funkcjonującego od roku 1954 w strukturach organizacyjnych zakładów lotniczych PZL-Świdnik S.A. Obecnie firma to kilka tysięcy pozycji wyrobów w produkcji, dziesiątki klientów i dostawców, oraz rok do roku zwiększający się udział sprzedaży na rynki zagraniczne.

Nie to jest jednak w tym ważnym dla nas dniu najważniejsze.

Najważniejsi byli i są ludzie,

których na naszej drodze spotkaliśmy, spotykamy i spotykać będziemy. Nasi pracownicy i współpracownicy oraz WSZYSCY, którzy do powstania każdego wyrobu się przyczynili oraz nadali mu ostateczną formę.
Bez życzliwych Przyjaciół, także nastawionych do nas krytycznie, ta praca nie byłaby tak przyjemna i wartościowa. Wszystkim najserdeczniej, czyli ze szczerego serca,

DZIĘKUJEMY !!!

Firma została zarejestrowana, czyli poczęta prawnie 1 kwietnia 2000 roku. Rocznica 15-lecia wypada w środę 1 kwietnia 2015 roku.